Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                OBS. Detta webhotell stängs snart ner, men jag håller på med en

                                                  ny sida på adressen  http://www.malabyar.imala.se/

 

  BERGNÄS Historia Enligt K-H Lundmarks Bygdeforskning     

        

 

Detta ställe ligger på Nordöstra sluttningen av Fnöskberget och är anlagt av Johan Gustav Näslund. Han kom vandrande hit från Viska eller Fredrika socken. Enligt en annan uppgift skulle Näslund härstamma från Björna i Ångermanland. Han var gift med Anna Stina Sjulsdotter från Brännäs.

Fnöskbergets sluttningar var förr beväxta med urskogar av gran. Här började Näslund med att röja bort skogen och bränna. Snart växte där överallt gräs och höhässjorna kunde räknas i tjogtal. En duktig arbetare hade således här slagit ner sina bopålar. Men nog fick gamle Näslund och mor Stina slita för livet, ty med höhässjorna och mjölkkornas antal växte , växte också antalet barn årligen i den gamla och lilla stugan. Det var inte mindre än 12 barn där inne, som dagligen behövde mat och kläder. Men här uppfylldes, liksom på andra ställen, det gamla och ofta uttalade ordspråket " Ger Gud ögon, så ger han nog också födan". Det gick bra och snart var äldsta barnen föräldrarnas hjälp. Sönerna var nio till antalet, nämligen Johan Gustav, Jonas August, Per Olov, Anders Fredrik, Karl, Nils, Ludvig, Vilhelm och Viktor. Döttrarna var tre, av dessa hette en Amalia och var gift med en Anders Borgström. Som blev bosatt inom Lycksele socken.

De tre äldsta av sönerna, fick var sin del av hemmanet. Hemmanen blev dock till slut bolagshemman, styckades upp med ett litet område runt gårdarna, i vilka de förra hemmansägarna med efterkommande bodde, till dess att nya bostäder för de yngre måste uppföras. Av den anledningen uppkom en del kronotorp i närheten av Bergnäs.

Johan Gustav Näslunds hustru hette Eva och var från Sandsele, sonen August gift med Ellen Mörtsell från Holmsjö, övertog faderns gård.  Johan August Näslunds förra hustru hette Hulda Johanna Johansson och var från Raggsjö i Norsjö. Den senare hustrun hette Mathilda född Andersson från Släppträsk. Per Olov Näslund Förblev ogift, han övertog faderns gård. Denne har övertagits av Oskar Näslund, son till Jonas August Näslund i förra äktenskapet. Oskar är gift med Hilda Näslund, dotter till Anders Fredrik Näslund.  På Jonas August Näslunds gamla gård, bor nu sonen Anders, vars hustru heter Sofia, dotter till Johan Gustav Näslund. Som ovan synes råder ingifte i myckenhet i Bergnäs. Tiden ska väl utvisa om några missförhållanden, härav kan bli följden.

Det är redan nämnt, att hemmanen i Bergnäs blev bolagshemman och att gårdarna där är styckningar. Detta beror till största delen på att där rätt ofta ohejdade dryckenskaper ända till sista tiden förekommit. För ej många år sedan bragdes där en man av daga genom dryckenskap. För övrigt ska till Bernäsbornas beröm, såväl äldre som yngre sägas, att de är flitiga och duktiga arbetare, såväl män som kvinnor, samt vänliga kamrater i arbetslagen. Att de unga som nu bo och bygga i Bergnäs, får slita för tillvaron är till stor del förfädernas skuld.                                                                                                                   

"O.B.S. Ovanstående berättelser och uppgifter är hämtade från K-H Lundmarks studie om Malå socken och bebyggelsehistoria år 1943."

År 2012 har följande uppgifter gått att få fram om Bergnäs

6 fast boende fördelade på 2 hushåll.

 

.

 

     

Webmaster:            

Ulf Bergström                bergstrom.fridhem@gmail.com